Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Lidmaatschap

Waar kan ik mijn lidmaatschapsnummer/debiteurnummer vinden?
Regelmatig komen er op het federatiebureau vragen binnen over het lidnummer/ debiteurnummer. Het lidnummer is hetzelfde als het debiteurnummer. Dit nummer heb je o.a. nodig als je je in wilt schrijven voor (her)registratie bij de SRVB. Dit nummer is te vinden op de factuur die je begin van dit jaar hebt gekregen. Je kunt het ook vinden via het inlogdeel op deze site bij 'leden zoeken'. Eenmaal geregistreerd bij de SRVB, is dit tevens je debiteurnummer bij de SRVB.

Jullie zijn in het bezit van mijn e-mailadres, ik kan dus wel inloggen maar ik ontvang geen nieuwsbrieven?
Het kan zijn dat u een spamfilter heeft op uw mailbox, waardoor u nieuwsbrieven van de FVB en van uw beroepsvereniging niet ontvangt. Zeker bij grote instellingen zijn er zware spamfilters. In dat geval kunt u bij systeembeheer vragen of zijn het e-mailadres info@vaktherapie.nl willen toestaan. Ook kunt u uw e-mailbox koppelen aan outlook, daar kunt u het spamfilter vaak zelf aanpassen. In het uiterste geval zit er niets anders op dan een ander e-mailadres te gebruiken en aan ons door te geven.

Kan ik lid worden zonder dat ik een erkende opleiding heb gevolgd?
Indien uit uw aanvraaggegevens blijkt dat de door u gevolgde opleiding niet overeenkomt met de erkende opleidingen zoals die zijn vastgesteld door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en de afzonderlijke beroepsverenigingen, sturen wij uw aanvraag door aan het bestuur van uw beroepsvereniging. Zij nemen uw aanvraag in behandeling en bekijken of u op basis van werkervaring eventueel toch volwaardig lid kunt worden (binnen ongeveer een maand ontvangt u hierover bericht). Is dit niet het geval, dan kunt u in elk geval belangstellend lid worden. Zie lidmaatschap.

In hoeverre vergoedt mijn werkgever mijn contributie van het verenigingslidmaatschap?
Dit is bij CAO geregeld, en dus afhankelijk van de CAO waar je onder valt. De CAO kun je opvragen bij je werkgever of vinden via internet.

Sommige werkgevers vergoeden lidmaatschap van de beroepsvereniging alleen indien de beroepsvereniging lid is van de FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg). Vergoeding vindt dan plaats voor lidmaatschap van verenigingen die lid waren van de FBZ op het moment van de start van de onderhandelingen over de betreffende CAO.
Dit is bijvoorbeeld voor de CAO VVT niet het geval. Deze was qua onderhandelingen al te ver onderweg om nog aangemeld te kunnen worden. Vergoeding is hier pas aan de orde vanaf de volgende CAO (lees meer).

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Wanneer u lid bent van een van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen, kunt u via het inlogdeel ‘persoonlijke gegevens’ zelf uw gegevens wijzigen.

Ik wil mijn lidmaatschap / abonnement opzeggen. Hoe doe ik dat?
Opzeggen dient uiterlijk voor 1 december van het lopende contributiejaar te gebeuren, en kan via email: info@vaktherapie.nl. Uw opzegging is pas definitief wanneer u een bevestiging van de FVB heeft ontvangen.

 

login leden FVB

wachtwoord vergeten?