1. Home
  2. Omgaan met beperking of...
  3. Lichamelijke (meervoudige)...

Lichamelijke (meervoudige) handicap

Wat is een lichamelijke of meervoudige handicap?

Een meervoudige handicap houdt in dat iemand zowel lichamelijk als geestelijk een beperking heeft. Deze beperking kan lichter of ernstig van aard zijn.

 

Gevolgen in het dagelijks leven

Iemand met een lichamelijke of meervoudige handicap wordt beperkt in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen kunnen heel verschillend van aard zijn. In sommige gevallen is 24-uursbegeleiding noodzakelijk en zal iemand nooit zelfstandig kunnen functioneren. In andere gevallen is zelfstandig wonen met enkele aanpassingen goed mogelijk. Omdat de beperking altijd aanwezig is, kan dit ook invloed hebben op de stemming. Frustratie, verdriet, of depressieve gevoelens komen regelmatig voor.

 

Vaktherapie bij een lichamelijke handicap

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Omdat de beperkingen sterk kunnen verschillen in aard en ernst, zal ook de vaktherapeutische behandeling zich aanpassen aan de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. Zo kan door middel van psychomotorische therapie gewerkt worden aan het verbeteren van de houding of beweging. Ook de lichaamsbeleving en activering van de spieren zijn aandachtsgebieden. In muziektherapie kan gewerkt worden aan de spraak of taal. Het zingen van liedjes, luisteren naar muziek of het zelf maken van muziek kan grote reacties teweegbrengen. De vaktherapeut zal vaak de zintuigen aanspreken: spelen met scheerschuim of klei geeft een gevoelssensatie; slaan op een grote trom voel je in je lichaam, een handpop die zacht aanvoelt helpt bij de communicatie.

Bij een lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperking zal de therapie daarnaast ook gericht zijn op de emoties die de handicap oproept, zoals verdriet, frustratie, onzekerheid of boosheid.

 

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling kan zowel thuis als in een instelling worden aangeboden en zowel groepsgewijs als individueel. Omdat de aard en de ernst van de handicap erg kunnen verschillen, kan ook de behandelduur sterk variëren.

 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Gaat het om uw zoon of dochter? Bekijk dan ook eens deze website voor ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking: https://www.bosk.nl/mcg-emb/

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >