Federatie Vaktherapeutische Beroepen
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede positionering van deze beroepen binnen de verschillende werkvelden. Op deze website vindt u informatie over vaktherapie: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie.


De volgende beroepsverenigingen zijn aangesloten bij de FVB:

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie

Nederlandse Vereniging voor Danstherapie
Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie


Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie
Opzegging lidmaatschap:
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk te doen vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar via info@vaktherapie.nl  De opzegging is pas definitief wanneer de FVB een bevestiging heeft gestuurd.

login leden FVB

wachtwoord vergeten?