Wat is vaktherapie?
  1. Home

Voor gemeenten

Bij gemeenten en wijkteams is binnen de jeugdhulp vaktherapie soms nog onbekend. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een gemeente vrijgevestigde vaktherapeuten contracteert of via een PGB vergoedt. Bovendien stellen veel gemeenten aanvullende registratie-eisen aan vrijgevestigde praktijken. Hierdoor hebben nog niet alle jeugdigen met een indicatie voor vaktherapie of jeugdigen die dit wensen, toegang tot behandeling middels vaktherapie. Om veel voorkomende misverstanden en knelpunten weg te nemen is alle relevante informatie voor gemeenten ten aanzien van de inzet van met name vrijgevestigde vaktherapeuten gebundeld. Deze informatie kun je hier vinden.