1. Home
  2. Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

De beroepsvereniging voor speltherapeuten heeft ook een eigen website. Kijk voor meer info hier.

Doen

In speltherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het neerzetten van een spelbeeld, het maken van een werkstuk, het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen. Zo werk je al doende aan de oplossing of acceptatie van het probleem.
Klik voor meer >

Dit betekent niet dat de speltherapeut niet zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat je denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten. Door te doen, kun je oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kun je leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. Je kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kun je nieuwe kanten van jezelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leer je fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe je evenwicht houdt, trapt en stuurt. Je lichaam, de wil, je gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij speltherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat hierbij om het proces van het ervaren, en niet om een mooi of goed eindresultaat. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, spelletjes leuk te vinden of speels te zijn. Gevoelens waarover je moeilijk kan praten, kunnen door poppetjes en/of dieren of rollenspel verbeeld worden. De speltherapeut helpt jou en je omgeving te begrijpen wat er gebeurt en hoe je hiermee om gaat.

Effect

Speltherapie is erop gericht de problematiek op te lossen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om het welbevinden, je fijn voelen.
Klik voor meer >

Door de nieuwe ervaringen in speltherapie krijg je meer inzicht in jezelf, de ander en de wereld om je heen. Je leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. Je kunt vaste patronen doorbreken. Je voelt je fijner. De speltherapeut zorgt ervoor dat je de vaardigheden die je in de spelkamer leert, ook kunt laten zien in het dagelijks leven zoals thuis en op school.

Dit betekent niet dat de speltherapeut niet zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat je denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten. Door te doen, kun je oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kun je leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. Je kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kun je nieuwe kanten van jezelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat hierbij om het proces van het ervaren, en niet om een mooi of goed eindresultaat. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, spelletjes leuk te vinden of speels te zijn. Gevoelens waarover je moeilijk kan praten, kunnen door poppetjes en/of dieren of rollenspel verbeeld worden. De speltherapeut helpt jou en je omgeving te begrijpen wat er gebeurt en hoe je hiermee om gaat.

Door de nieuwe ervaringen in speltherapie krijg je meer inzicht in jezelf, de ander en de wereld om je heen. Je leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. Je kunt vaste patronen doorbreken. Je voelt je fijner. De speltherapeut zorgt ervoor dat je de vaardigheden die je in de spelkamer leert, ook kunt laten zien in het dagelijks leven zoals thuis en op school.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >