1. Home
  2. Danstherapie

Danstherapie

Danstherapie gaat er van uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van een cliënt. Hij kan zijn gevoelens, gedrag en denkwijzen via dans en beweging verwerken, uitwerken en onderzoeken. Nieuwe ervaringen kunnen beklijven en zo effect hebben in het dagelijks leven. 

De beroepsvereniging voor danstherapie heeft ook een eigen website. Kijk voor meer informatie hier.

Doen

In danstherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de ervaring, het doen. Door in beweging te gaan via dans (of bewegings- en spelopdrachten) wordt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken. Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem.
Klik voor meer >

Dit betekent niet dat de danstherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel door te bespreken wat u denkt, voelt of doet tijdens de werkvormen.

Door te doen en ervaren, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen leren herkennen en doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Danstherapie helpt vanuit deze ervaring en leert u meer (in)zicht te krijgen.
Klik voor meer >

Het gaat hierbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft dus geen ervaring met dans of sport te hebben.

Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door beweging en dans verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Danstherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden.
Klik voor meer >

Door de nieuwe ervaringen binnen danstherapie krijgt u meer inzicht in uzelf, uw handelen, de ander en de wereld om u heen. U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De danstherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in de therapie leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Dit betekent niet dat de danstherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel door te bespreken wat u denkt, voelt of doet tijdens de werkvormen.

Door te doen en ervaren, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen leren herkennen en doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat hierbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft dus geen ervaring met dans of sport te hebben.

Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door beweging en dans verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Door de nieuwe ervaringen binnen danstherapie krijgt u meer inzicht in uzelf, uw handelen, de ander en de wereld om u heen. U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De danstherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in de therapie leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >