ADHD

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van 'Attention Deficit Hyperactive Disorder', oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke aandoening. Dit kan ervoor zorgen dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of u altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). ADHD zonder hyperactiviteit wordt ook wel ADD genoemd. De diagnose ADHD wordt meestal bij kinderen en jongeren gesteld. In veel gevallen ontgroeien volwassenen de aandoening, maar niet altijd.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

ADHD belemmert kinderen, jongeren en volwassen in het dagelijks functioneren. U bent door de ADHD vaak impulsief en snel afgeleid. Het onderhouden van vriendschappen en relaties kan hierdoor een probleem zijn. Hoewel ADHD geen invloed heeft op uw intelligentie, blijven uw (cognitieve) prestaties vaak achter. Omdat taken vaak niet lukken, kan dit leiden tot frustraties en een negatief zelfbeeld. Voor kinderen is het op school moeilijk om stil te zitten en voldoende concentratie voor opdrachten op te brengen. Voor jongeren en volwassen is het vaak moeilijk om een opleiding af te ronden en/of passend werk te vinden.
 

Vaktherapie bij ADHD

In vaktherapie staat  niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In vaktherapie gaat u aan de slag met gerichte opdrachten en activiteiten waarbij u kunt oefenen met concentratie, focus en afstemming op anderen. De vaktherapeut zal oefeningen aanbieden waarin u succeservaringen kunt opdoen zodat uw zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroot worden. Door tijdens en na de oefeningen terug te kijken ziet u wanneer de concentratie goed lukt en wanneer u geneigd bent impulsief te reageren of afgeleid te raken. U leert rust te nemen voor u reageert, zodat u (soms letterlijk) even stil kunt staan voor u handelt.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een balspel als je impulsief gooit of wanneer je het juiste moment afwacht? Hoe is het om muziek te maken als je je eigen plan trekt of wanneer je de rust neemt om tegelijkertijd te beginnen en hetzelfde tempo aan te houden? In rollenspellen kunt u bijvoorbeeld oefenen met het uitstellen van de eerste impuls en het nadenken voor u reageert (stop – denk – doe-methode) en het aangeven van uw eigen grenzen.
 

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling kan plaatsvinden bij een vaktherapeut in een ggz-instelling, maar ook bij een vrijgevestigde vaktherapeut. Vaktherapie kan zowel individueel als in groepen plaatsvinden.

Therapie wordt veelal wekelijks gegeven, waarbij in de eindfase kan worden overgegaan tot een lagere frequentie. De behandeldoelen worden in overleg met de therapeut vastgesteld.

Behandeling van ADHD kan variëren van een kortdurend traject van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de ernst van de klachten.
 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaande verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Wilt u meer weten over ADHD, bezoek dan ook eens onderstaande websites

Of kijk onderstaand filmpje op YouTube.

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >