Wat is vaktherapie?
  1. Home

Praktische informatie

Deze website is een initiatief van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse vaktherapeuten.

Op deze website kun je informatie vinden over vaktherapie in het algemeen, de verschillende disciplines (beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapiepsychomotorische kindertherapie en speltherapie), vergoedingen en je kunt meer informatie vinden over wat vaktherapie in bepaalde situaties kan betekenen, bijvoorbeeld bij depressieve gevoelens, ingrijpende levensgebeurtenissen, verslaving, hechtingsproblematiek, autisme, persoonlijkheidsstoornis, dementie, SOLK of een beperking. 

De FVB is een netwerk van zeven vaktherapeutische beroepsverenigingen. Als FVB maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. Meer weten over de FVB? Kijk dan hier
 

Contact

Het bezoek- en postadres is:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Fivelingo 253
3524 BN  UTRECHT

T: (030) 28 00 432
E: secretariaat@vaktherapie.nl