Angst en paniek

Wat is een angststoornis?

Iedereen kent angst. Het is een menselijke reactie die ons beschermt. Het weerhoudt ons er bijvoorbeeld van overmoedig te raken, maar het waarschuwt ook als er gevaar dreigt. Angst is dus een nuttige emotie die signalen herkent, zodat we snel kunnen reageren. Toch overkomt het sommige mensen dat hun angst een eigen leven gaat leiden. Als iemands leven door angst wordt beheerst en de naaste omgeving er ook onder lijdt, dan spreken we van een angststoornis.  

Een angststoornis veroorzaakt heftige, vaak niet reële angsten in het dagelijks leven, zonder dat er echt gevaar is. Lichamelijke klachten zijn onder meer hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid of het gevoel te stikken.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u een angststoornis heeft, ziet u ook alledaagse situaties ten onrechte als beangstigend en zult u die situaties proberen te vermijden. De angst voor het onbekende neemt hierdoor toe en het zelfvertrouwen vermindert. U kunt op die manier in een negatieve spiraal raken waarin u steeds minder durft. Dit kan invloed hebben op uw dagelijkse routine, school of werk en op uw sociale contacten. U kunt het gevoel krijgen dat u door de angst wordt beheerst.
 

Vaktherapie bij een angststoornis

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Door middel van gerichte oefeningen en werkvormen zal de vaktherapeut u helpen om de angst op een gecontroleerde manier te onderzoeken. Wat is precies uw angst? Wat ervaart u als u zich angstig voelt? De lichamelijke reacties en gedachten die bij de angst horen worden verkend. Daarnaast krijgt u de kans om nieuwe ervaringen op te doen. De vaktherapeut zal u uitdagen om de vertrouwde en veilige patronen los te laten en te experimenteren met nieuw gedrag. Door middel van werkstukken, muziekstukken of (rollen)speloefeningen kunt u de angst, emoties en gedachten vormgeven en op die manier beter onderzoeken en verwerken. U kunt ontdekken dat u flexibeler wordt, meer experiment aandurft en uw zelfvertrouwen groeit.
 

Behandeltraject en de werkwijze

Vaktherapie tegen angst kan binnen een groep of individueel worden aangeboden, afhankelijk van de draagkracht van de patiënt en de behandelsetting. Het duurt gemiddeld 12 tot 30 sessies. Dit zijn doorgaans wekelijkse sessies van 60 tot 75 minuten. Vaktherapie wordt vaak gecombineerd met andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie. 
 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Wilt u meer infromatie, bekijk dan eens onderstaand filmpje op You Tube, de documentaire van Michiel van Erp (1 uur en 26 minuten) of de uitzending 'Je zal het maar hebben' die ook aandacht aan angststoornissen besteedt.

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >