Autisme

Wat is autisme?

Autisme bestaat in veel gradaties, van licht tot zwaar. De overkoepelende symptomen zijn problemen in de sociale omgang en communicatie, het star willen vasthouden aan bepaalde gewoontes, het snel overprikkeld raken (door geluiden, geuren, gebeurtenissen) en een sterke gerichtheid op een of meer onderwerpen. Autisme kan heel sterke invloed hebben op het functioneren van iemand, maar ook een lichte invloed. Ook hangt het functioneren samen met de mate van intelligentie van de persoon met autisme.
 

Gevolgen in het dagelijks leven

Als u autisme heeft, zult u in het dagelijks leven vaak behoefte hebben aan een voorspelbare omgeving met weinig (zintuigelijke) prikkels. Als u overprikkeld wordt, kunt u misschien angstig worden of zich willen terugtrekken. Misschien heeft u het gevoel dat u ‘anders’ bent en begrijpt u niet precies waar dat aan ligt. Het hebben en onderhouden van vriendschappen en relaties is lastiger omdat u niet altijd begrijpt of aanvoelt wat een ander bedoelt of nodig heeft. Dit alles kan tot gevolg hebben dat u zich eenzaam of somber voelt en dat u een negatief zelfbeeld heeft. Een kind of jongere met autisme kan onverwachte angsten of woede-uitbarstingen krijgen, die voor de buitenwereld niet altijd te begrijpen zijn.
 

Vaktherapie bij autisme

Bij vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In rollenspellen kunt u leren om emoties bij anderen en uzelf te herkennen en om uw gedrag hierop af te stemmen. U herkent al doende wanneer de spanning te hoog oploopt en wat u in zo’n geval kunt doen om uw emoties te reguleren. In sport- of spelopdrachten kunt u oefenen met wederkerigheid en samenwerking. U ontdekt dat er meer manieren zijn om met een situatie om te gaan: uw gedragsrepertoire wordt vergroot waardoor u flexibeler wordt in uw reacties. Bij jongere kinderen zal de vaktherapeut het kind op zijn eigen niveau benaderen en opdrachten in kleine stapjes aanbieden.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie wordt vaak individueel aangeboden zodat u zich niet teveel hoeft te laten afleiden. Wanneer sociale vaardigheden getraind worden, gebeurt dit meestal in kleine groepjes.

Omdat autisme zoveel gradaties kent, varieert de behandelduur sterk: van ongeveer een half jaar tot enkele jaren.

Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Wanneer in de beginfase van de behandeling blijkt dat de behandeling teveel angst oproept waardoor de persoon met autisme overspoeld wordt, is dit een contra-indicatie.
 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of  uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Daarnaast kunt u ook terecht op de volgende websites:

Of bekijk het volgende filmpje over beeldende therapie bij klassiek autisme:

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >