Borderline

Wat is Borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis en veroorzaakt sterke wisselingen in stemming, gedrag en gedachten. Als u Borderline heeft, kunt u impulsieve beslissingen nemen, zoals plotseling uw baan opzeggen of heftige conflicten krijgen.

De oorzaak van Borderline is niet helemaal duidelijk. Wel meldt een hoog percentage van mensen met Borderline dat ze in hun jeugd een nare ervaring hebben meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing of mishandeling. Ook zijn er aanwijzingen dat erfelijkheid een rol speelt in het ontwikkelen van Borderline. Veel mensen met Borderline zijn bang om in de steek gelaten te worden of voelen zich snel afgewezen. Ook voelen mensen zich vanbinnen vaak onzeker en ‘leeg’, alsof ze niet weten wie ze echt zijn of wat ze vinden.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u Borderline heeft, heeft dat meestal een grote impact op uw leven. Door de snelle wisselingen in gedrag en stemming, bent u vaak onvoorspelbaar voor anderen. Dit kan leiden tot verwarring en conflicten. Het plannen en vooruitdenken wordt bemoeilijkt omdat u enige tijd later uw plannen wijzigt. Hierdoor kan uw dagelijks leven ongeorganiseerd of chaotisch worden. Taken als school, studie of werk zijn erg lastig op een goede manier vol te houden of kosten veel energie.

De plotselinge stemmingswisselingen kunnen zorgen voor veel ruis binnen de communicatie met anderen. Ook kan er een groot verschil zijn tussen wat u echt voelt en wat u laat zien. Het kan voorkomen dat u een woede-uitbarsting heeft, terwijl u zich van binnen eigenlijk erg onzeker en ongelukkig voelt. In plaats van troost en begrip, waar u meer bij gebaat bent, zult u van uw omgeving waarschijnlijk onbegrip en woede terugkrijgen. Dit kan uw gevoel van onzekerheid vergroten en u doen verharden. Sommige mensen met Borderline gaan zichzelf beschadigen, hebben gedachten aan zelfmoord of ‘vluchten’ in het gebruik van verslavende middelen.


Vaktherapie bij borderline

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal veel aandacht schenken aan de manier waarop u uw emoties kunt herkennen en reguleren. Hoe voelt u dat u boos wordt? Hoe onderscheidt u boosheid van verdriet, of machteloosheid? Waar voelt u dit in uw lichaam en welke gedachten horen daarbij? U leert te herkennen wanneer uw emoties de overhand krijgen en krijgt praktische handvatten om uw gedrag in de hand te houden. Gevoel, gedachte en gedrag beïnvloeden elkaar voortduren.

Ook kunt u in vaktherapie leren hoe u grenzen kunt stellen, bijvoorbeeld als u overspoeld raakt door uw eigen emoties. Maar ook hoe u de grenzen van anderen kunt respecteren en kunt invoelen wat anderen ervaren. Zo kunt u in rollenspelen of bij het samen spelen van muziek ervaren hoe het is als u de leiding neemt en als u naar anderen luistert. In dans en beweging kunt u ervaren hoeveel ruimte u wilt innemen en hoe dichtbij u anderen laat komen. In beeldende opdrachten kunt u uw emoties letterlijk vormgeven, en ook daar is de mogelijkheid om te oefenen met samenwerking en grenzen.

Naast deze praktische werkvormen zal de vaktherapeut ook aandacht hebben voor eventuele trauma’s die aan de grondslag van uw Borderline kunnen liggen en aan de gevoelens van onmacht, woede of angst die dit trauma bij u oproept.


Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie bij Borderline kan zowel individueel als in groepen worden gegeven. Behandeling kan ambulant zijn, of in een (dag)kliniek. Het lotgenotencontact wordt doorgaans als een meerwaarde gezien. Omdat Borderline veel gradaties kent, zijn over de behandelduur geen concrete uitspraken te doen.

Aan het eind van de behandeling zal de vaktherapeut met u een preventieplan maken, zodat de kans op terugval wordt verkleind.

Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Als iemand ernstig verward is en deze verwarring veel agressie oproept, is vaktherapie niet geschikt. Ook als iemand zo gedesorganiseerd is, dat de therapieroutine niet kan worden volgehouden, is vaktherapie nog niet geschikt.


Meer informatie

Herkent u zichzelf, uw kind of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijkt u ook eens op deze website: https://stichtingborderline.nl/ of bekijk het volgende BNN-programma 'Je zal het maar hebben' waarin het ook gaat over Borderline. 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >