1. Home
  2. Omgaan met chronische klachten
  3. Chronische vermoeidheid

Chronische vermoeidheid

Wat is chronische vermoeidheid?

Chronische vermoeidheid wordt ook wel CVS genoemd: het chronisch vermoeidheidssyndroom. U bent chronisch vermoeid als u langer dan zes maanden achter elkaar moe bent, zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor gevonden is. Rust nemen helpt niet. De vermoeidheid kan leiden tot geheugen- of concentratieproblemen, spierpijn, gewrichtspijn of hoofdpijn. Ook kunt u merken dat u nog lang uitgeput blijft na inspanning of sporten.

Hoewel de oorzaak niet bekend is, is het vermoeden dat de manier van moeheid en pijn voelen verstoord is bij CVS. U voelt moeheid en pijn heftiger dan de meeste andere mensen.

Het lijkt erop dat sommige mensen meer aanleg hebben om CVS te krijgen dan anderen. In sommige gevallen is een ziekte of een moeilijke, spanningsvolle periode de aanleiding voor het ontwikkelen van CVS.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u chronisch vermoeid bent, is het erg lastig om de dagelijkse taken als school, studie of werk vol te houden. Ook kan uw slaapritme verstoord raken. Zo bent u overdag misschien zo moe dat u veel slaapt en ligt u daardoor ’s nachts weer wakker, waarna u zich ’s morgens opnieuw niet fit voelt. U kunt het vertrouwen in uw eigen lichaam en uw eigen energie verliezen. Uw manier van denken speelt hierbij een grote rol. Als u verwacht dat een activiteit niet lukt, zal de kans groter zijn dat het daadwerkelijk niet lukt. Dit bevestigt uw gevoel van falen. Ook de manier waarop anderen met uw chronische vermoeidheid omgaan speelt een belangrijke rol. Als er steeds aan u gevraagd wordt of u moe bent, wordt uw aandacht meer op de vermoeidheid gericht en zult u zich ook eerder moe voelen. Zo kunt u in een negatieve vicieuze cirkel raken, waarbij u niet alleen moe, maar ook moedeloos wordt.


Vaktherapie bij chronische vermoeidheid

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal eerst met u inventariseren wat uw belangrijkste klachten zijn. Daarbij is veel aandacht voor de vraag: wat lukt er nog wel? Daarna gaat u met gerichte oefeningen en opdrachten aan de slag. Veel mensen met chronische vermoeidheid zijn hun lichaam langzamerhand als vijand gaan zien: het laat hen in de steek en belemmert ze in hun dagelijkse bezigheden. De vaktherapeut richt zich op de manier waarop uw gedachten, uw gevoelens en uw lichaam elkaar beïnvloeden. Hoe merkt u aan uw lijf wanneer u vermoeid raakt? Wat zijn de eerste signalen van vermoeidheid? Welke gedachten en verwachtingen komen dan bij u naar boven? In bewegingsoefeningen kunt u (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of uw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die u ervaart bij het doen van een oefening. Als uw gedachten over uw lichaam veranderen, kunt u merken dat u anders reageert op uw vermoeidheid of dat de vermoeidheid langer uitblijft. Dat heeft als gevolg dat u activiteiten langer vol kunt houden en u zich fitter gaat voelen.

Niet alleen sport en beweging kunnen worden ingezet. Ook opdrachten op het gebied van muziek, beeldende vorming of drama kunnen u helpen om te onderzoeken welke emoties en gedachten uw chronische vermoeidheid bij u oproept. Misschien voelt u zich moedeloos, gefrustreerd, boos of verdrietig. Het symboliseren van deze gevoelens en gedachten in een muziekstuk, beeldend werkstuk of scène maakt dat u er op een andere manier naar kunt kijken. Zo kunt u ervaren dat u niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat u er ook controle over kunt uitoefenen.

De vaktherapeut zal veel aandacht schenken aan uw persoonlijke proces en uw eigen grenzen. Samen met de therapeut onderzoekt u hoe u dat wat u in de therapie leert en ervaart, ook in uw dagelijks leven kan gaan toepassen.


Behandeltraject en werkwijze

Een behandeling bij chronische vermoeidheid kan individueel starten, maar ook in groepen worden gegeven. Het contact met lotgenoten wordt doorgaans als waardevol ervaren. Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten, zal een behandeling variëren van een paar maanden tot een jaar.


Meer informatie

Herkent u zichzelf, uw kind of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijkt u voor meer informatie ook eens op deze website: http://www.mecvs.nl/

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >