1. Home
  2. Omgaan met stemming en emotie
  3. Depressieve gevoelens

Depressieve gevoelens

Wat is een depressie?

Iemand die aan een depressie lijdt, heeft last van een langdurig sombere stemming en vermindering van interesse of plezier. Andere veelvoorkomende klachten zijn moeheid, prikkelbaarheid, het gevoel niets waard te zijn of een schuldgevoel, moeite met concentreren, denken en beslissingen nemen, veel piekeren en in sommige gevallen ook vaak denken aan de dood. Depressies kunnen voorkomen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongeren.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u een depressie heeft, ziet u alles somber in. U verliest de interesse in werk, school of mensen om u heen. U kunt alleen nog maar piekeren en uw gedachten gaan vaak in kringetjes rond. U kunt zich erg vermoeid voelen en negatief over uzelf denken. Sociale contacten verminderen omdat u nergens meer zin in heeft. Zo wordt uw wereld steeds kleiner en raakt u steeds vermoeider en neerslachtiger.
 

Vaktherapie bij een depressie

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Bij vaktherapie gaat u actief aan het werk met verschillende oefeningen en werkvormen, waardoor u letterlijk weer in beweging komt. U kunt de emoties en gedachten die bij de depressie horen door (rollen)spel, beweging of werkstukken verbeelden en symboliseren. Op die manier bekijkt u de depressie van buitenaf en heeft u meer mogelijkheden om grip te krijgen op uw gedachten en emoties. Zo kunt u uw gevoel van onvermogen doorbreken en nieuwe manieren van handelen en denken ontdekken.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie bij een depressie kan binnen een groep of individueel worden aangeboden, afhankelijk van de draagkracht van de patiënt en de behandelsetting. Het duurt gemiddeld 12 tot 30 sessies. Dit zijn doorgaans wekelijkse sessies van 60 tot 75 minuten.
 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Neem u ook een kijkje op onderstaande website. 

http://www.depressievereniging.nl/behandeling/vaktherapie/ 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >