1. Home
  2. Ingrijpende...
  3. Echtscheiding

Echtscheiding

Wat is echtscheidingsproblematiek?

Een echtscheiding is een stressvolle gebeurtenis: er spelen allerlei emoties, er moeten praktische dingen geregeld worden en alle betrokkenen moeten een nieuw evenwicht vinden. Als het betrokkenen na een bepaalde tijd niet lukt om dit evenwicht te hervinden, om weer vooruit te kijken en nieuwe perspectieven te vinden, is er sprake van echtscheidingsproblematiek. Zowel scheidende volwassenen als hun kinderen kunnen hiermee te maken krijgen.

 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Volwassenen die kampen met echtscheidingsproblematiek merken dat ze vastlopen in hun gevoelens. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet bij de scheiding neerleggen, houden tegen beter weten in de hoop dat het weer goed komt of ontwikkelen extreme haat- of wraakgevoelens voor hun ex-partner. Ook kunnen volwassenen het gevoel hebben dat hun zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen en dat zich misschien nooit meer een nieuwe liefde aandient.

Kinderen hebben vaak al voor de daadwerkelijke scheiding veel meegekregen van de spanningen tussen de ouders. Deze kinderen kunnen een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en het gevoel krijgen dat ze voor hun ouders moeten zorgen of ze moeten beschermen. In sommige gevallen komen kinderen klem te zitten tussen de belangen van hun ouders. Ze willen loyaal aan beide ouders zijn en komen daardoor in conflict met zichzelf of met hun ouders. Veel kinderen denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen en voelen zich schuldig of medeverantwoordelijk. Daardoor kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen zoals teruggetrokken of agressief gedrag.

 

Vaktherapie bij echtscheidingsproblematiek
 

Vaktherapie bij volwassenen

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Het is niet altijd makkelijk om te praten over de vaak tegenstrijdige gevoelens die een echtscheiding met zich meebrengt of om uw emoties van de feiten te onderscheiden. In vaktherapie kunt u op uw eigen manier uitdrukking geven aan uw persoonlijke proces. Zo kan muziek een belangrijk middel zijn om herinneringen op te halen of emoties vorm te geven. Door middel van beeldende werkvormen kunnen emoties tastbaar en zichtbaar worden gemaakt. U kunt dingen die u nog op het hart hebt afronden, bijvoorbeeld door het schrijven van een brief aan uw ex-partner of in een rollenspel. Door middel van dans of beweging kunt u ervaren welke ruimte u innam of kreeg in uw relatie en welke veranderingen de scheiding teweegbrengt. Uiteindelijk zal er ruimte komen om de blik weer op de toekomst te richten.

 

Vaktherapie bij kinderen

Sommige kinderen hebben uit bescherming voor hun ouders al lang hun gevoelens niet laten zien. In de vaktherapie krijgen zij mogelijkheden om gevoelens als verdriet, somberheid of boosheid rondom de scheiding te uiten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in beeldende therapie een doos met herinneringen maken of tekeningen maken van concrete situaties die ze moeilijk of verdrietig vinden. In muziektherapie kunnen ze gevoelens uiten door het maken van verschillende soorten muziek en het spelen met verschillende instrumenten. Ook kunnen ze daarbij leren om letterlijk weer van zich te laten horen: een grote trom maakt lekker veel lawaai en een triangel klinkt veel meer op de achtergrond.

Bij jonge kinderen zal een vaktherapeut op een meer symbolisch niveau te werk gaan. Daarbij kunt u denken aan poppenspel, of het spelen met zand, klei of verbeeldingsmateriaal.

Uiteindelijk is het doel dat ook weer vooruit gekeken wordt en dat het kind de huidige situatie aanvaardt en ermee leert omgaan.

 

Behandeltraject en werkwijze

Een behandeling bij echtscheidingsproblematiek kan zowel individueel als in een groep worden aangeboden. De behandeling zal over het algemeen wekelijks tot tweewekelijks zijn. Afhankelijk van de ernst van echtscheidingsproblematiek kan de behandelduur variëren; gemiddeld bedraagt die zes maanden tot een jaar.

 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens het Klokhuis-filmpje over echtscheiding door de ogen van kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=Q7TCwu7-dvs

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >