Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenaandoening die niet geneest. Door een tekort aan de neurotransmitter dopamine wordt de aansturing van de spieren aangetast en gaan armen en benen beven. Doordat de spieren stijf worden, komen lichaamsbewegingen moeilijker op gang en worden bewegingen trager. Ook automatische bewegingen kunnen uitvallen. Bij langer voortduren van de ziekte kunnen ook evenwichtsproblemen optreden, waardoor het risico op vallen wordt vergroot.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Het beloop en de ernst van de uiteenlopende symptomen zijn per individu verschillend. Het trillen van armen en benen zijn voor anderen meteen zichtbaar. Hierdoor is de ziekte niet te verbergen. Dit kan schaamte oproepen. Omdat de spraakmotoriek verstoord raakt, wordt de communicatie met anderen moeizamer. De spraak is zacht, onduidelijk en vlak en de reactie is traag. Iemand met de ziekte van Parkinson kan hierdoor gefrustreerd en vermoeid raken en geneigd zijn om zich uit gesprekken terug te trekken. Ook kan het voorkomen dat anderen zich terugtrekken of het contact verbreken. Dit heeft impact op het aantal sociale contacten en de kwaliteit ervan. Het zelfbeeld moet worden bijgesteld en patiënten moeten ermee leren omgaan dat de ziekte niet verdwijnt.


Vaktherapie bij de ziekte van Parkinson

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De rol van de vaktherapeut is in eerste instantie gericht op het verleiden tot participatie door het creëren van een gevoel van veiligheid en het wegnemen van stress. Hierdoor wordt het functioneren verbeterd. De therapeut sluit aan bij de individuele hulpvraag van de cliënt.

Bij de ziekte van Parkinson is onder andere muziek een belangrijk middel om mensen in beweging te zetten. Door middel van korte liedjes en ademhalingsoefeningen op rijm kunnen mensen het natuurlijke ritme van praten en lopen vasthouden. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandiger functioneren. Het luisteren naar muziek helpt bij het ophalen van fijne herinneringen. Maar ook andere disciplines uit de vaktherapie kunnen bijdragen aan het welbevinden. Door gerichte opdrachten en oefeningen kan iemand met de ziekte van Parkinson nieuwe, positieve en onverwachte ervaringen opdoen. Iemand leert weer iets nieuws, in plaats van steeds geconfronteerd te worden met zijn eigen achteruitgang. De eigen vormgeving en persoonlijke zingeving worden onderzocht. De omgang met de ziekte kan worden verbeeld in een creatief werkstuk of muziekstuk, waardoor emoties op symbolische wijze vorm kunnen krijgen. Het werken in een groep zorgt voor behoud van positieve sociale contacten.

Voor de patiënt kan dit betekenen dat depressieve gedachten verminderen, dat plezier en competitie ervaren wordt. Dit kan leiden tot het nemen van meer initiatief en een vergroot duurzaam dagelijks welzijn.


Behandeltraject en werkwijze

Het ziektebeeld is progressief. De vaktherapie richt zich daarom op het zo lang mogelijk behouden van de mogelijkheden en het welzijn. Behandelperiodes lopen uiteen en zijn afhankelijk van de individuele mogelijkheden en het ziekteverloop van de cliënt.

Het behandeltraject kan bestaan uit een groepsaanbod, individueel binnen de groep of individuele therapie. Wekelijkse therapie zorgt voor weekritme, gewenning en momentum, waardoor het proces op gang kan komen.

Vaktherapie kan in zorginstellingen, op dagbehandelingen en aan huis gegeven worden.


Meer informatie

Herkent u zichzelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de volgende website voor meer informatie: www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/parkinson

 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >