1. Home
  2. Ingrijpende...
  3. Seksueel misbruik

Seksueel misbruik

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik wordt verstaan dat iemand wordt gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen tot betasting en verkrachting.  In het geval van misbruik heeft het slachtoffer niet het gevoel te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Bijvoorbeeld doordat er psychologische druk wordt uitgevoerd, doordat er sprake is van een machtsverhouding of omdat iemand wordt gechanteerd of bedreigd met fysiek geweld. Ook seksueel geweld in partnerrelaties valt onder seksueel misbruik.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

De gevolgen van seksueel misbruik kunnen zeer verschillend zijn en hangen af van de aard en de duur van het misbruik. Er kunnen herbelevingen zijn of iemand kan het gevoel hebben geen contact meer met het eigen lichaam te hebben. Slachtoffers van langdurig seksueel misbruik zijn soms het besef verloren van wat passend is in een situatie of hebben het gevoel dat ze waardering en gunsten van anderen alleen kunnen krijgen door middel van seks. Daardoor kunnen ze soms zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ook kan het zijn dat iemand zich terugtrekt en contacten met anderen vermijdt. Het misbruik kan zich ook uiten door lichamelijke klachten of stressklachten zoals hoofdpijn, buikpijn of een verstoorde eetlust. Allerlei gevoelens spelen door elkaar: woede, angst, wantrouwen naar anderen, het gevoel niets waard te zijn. Ook schuldgevoel of het gevoel het misbruik over zichzelf te hebben afgeroepen, komen voor. In veel gevallen vertonen mensen die zijn misbruikt zelfdestructief gedrag, zoals een verslaving aan (hard)drugs of zichzelf verwonden.


Vakherapie na seksueel misbruik

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Terugkijken op het trauma van seksueel misbruik kan pijnlijk zijn. De vaktherapeut kan u hier op een gecontroleerde manier in begeleiden. Bijvoorbeeld door de gevoelens die het misbruik oproept, te symboliseren in een creatief werkstuk, een muziekstuk, in beweging of (rollen)spel. Door het gedoseerd en onder vakkundige begeleiding van de vaktherapeut uiten van de gevoelens die u heeft ervaren of nog ervaart rondom het misbruik, kan er verlichting van de klachten ontstaan. Ook kunt u door gerichte opdrachten oefenen met het herkennen en aangeven van uw grenzen en hoe u op een prettige manier (fysiek) contact maakt. Door de werkvormen worden denken, voelen en handelen met elkaar verbonden waardoor u meer in evenwicht bent en uw zelfvertrouwen wordt vergroot.


Behandeltraject en werkwijze

Bij een behandeling zal de vaktherapeut in eerste instantie met u nagaan of het misbruik inmiddels is gestopt of nog voortduurt. Als het nog voortduurt, is de eerste prioriteit dat u veilig bent. Pas als dat het geval is, kan er gestart worden met een behandeling. De vaktherapeut zal zich richten op het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie. Daarna is het van belang om te werken aan de traumatische herinneringen.

Vaktherapie na misbruik start vaak individueel. Op een later moment kan ook in groepen worden gewerkt, zodat de groep ondersteunend werkt.

Omdat de gevolgen van seksueel misbruik sterk kunnen variëren, is over de behandelduur geen eenduidige uitspraak te doen.


Meer informatie

Herkent u zichzelf of een naaste in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of  uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook op de volgende website voor meer informatie over seksueel geweld: https://www.seksueelgeweld.nl/

Bekijk ook eens deze animatie op Vimeo over de gevolgen van seksueel misbruik. 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >