Wat is vaktherapie?
  1. Home

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

De beroepsvereniging voor speltherapeuten heeft ook een eigen website. Kijk voor meer info hier.

Onderstaand filmpje van een bij ons aangesloten speltherapeut vertelt wat speltherapie voor een kind kan betekenen. 

En in dit filmpje wordt uitgeled wat speltherapie is door de vaktherapeuten van Mentaal Beter:

Is er een conditie waar je mee te maken hebt?

Ontdek hoe vaktherapie daarbij kan helpen
Bekijk het overzicht

Praktische informatie

Wil je meer weten over vaktherapie?
Lees meer