1. Home
  2. Verslaving
  3. Verslaving

Verslaving

Wat is een verslaving?

Verslaving is iets menselijks, veel mensen zijn wel een beetje verslaafd… aan roken, chocolade, hardlopen. Maar verslavingsproblematiek is een groot probleem dat vele levensgebieden beïnvloedt. Verslavingsproblematiek is een ziekte en mensen met een verslaving hebben professionele hulp nodig om te stoppen met het verslavende middel (soft- of harddrugs, alcohol, medicatie) of het verslavende gedrag (gamen, seks, gokken).
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Verslaving is soms een enkelvoudig probleem, maar vaak heeft iemand met een verslaving naast zijn verslaving nog andere (psychische) problemen, zoals angst, depressie of een belast verleden. Het komt vaak voor dat iemand verslaafd raakt om andere problemen en nare ervaringen te ontvluchten.

Iemand die verslaafd is, kan ernstige gedragsverandering laten zien, zoals egocentrisch, agressief, apathisch, labiel en crimineel gedrag. Hoe langer de verslaving duurt, hoe groter de kans op psychologische en lichamelijke klachten. Langdurige verslavingen kunnen vaak resulteren in onder andere hart- en longproblemen, levercirrose, slokdarmkanker of het syndroom van Korsakov. Ook op sociaal gebied kunnen er door de verslaving ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk, opvoeding, financiën, huisvesting of justitie.
 

Vaktherapie bij een verslaving

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het handelen en ervaren. Zo kunnen er emoties verkend, ontdekt en geuit worden, op een veilige eigen wijze.

Vaktherapie bij verslaving kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. In een groep kunnen cliënten weer ervaren hoe ze kunnen samenwerken en hun sociale vaardigheden vergroten. Leren omgaan met feedback en het vragen van hulp zijn belangrijke vaardigheden die in vaktherapie geoefend en geleerd kunnen worden. In vaktherapeutische oefeningen kunnen cliënten leren omgaan met grenzen: iemand met een verslaving is vaak op allerlei gebied grenzeloos geworden. Cliënten kunnen door de werkvormen ervaren dat ze de baas zijn over hun impulsen. Ze leren de momenten en gebeurtenissen te herkennen waarin de behoefte naar het verslavende middel extra groot is en gaan op zoek naar alternatieven. De vaktherapeut heeft praktische oefeningen en werkvormen om te leren de aandacht anders te richten en om stress te verminderen.

Uiteraard schenkt de vaktherapeut ook aandacht aan de onderliggende problematiek van de verslaving.
 

Behandeltraject en werkwijze

Het behandelen van een verslaving start met de fysieke ontgifting van het middel: de detox-fase. Afhankelijk van het middel duurt deze fase 1 à 2 weken. Daarna wordt in kaart gebracht wat de mogelijke probleemgebieden en (on)mogelijkheden van de cliënten zijn om vervolgens beargumenteerd te komen tot een behandeladvies. Vervolgens kan, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, gekozen worden uit het volgende aanbod:

  • Ambulante behandeling (vaak individueel)
  • Deeltijdbehandeling, in een groep of individueel, varieert van 5 weken tot 5 maanden
  • Een klinische behandeling, in een groep of therapeutische gemeenschap, varieert van 3 tot 8 maanden

Meestal wordt een nazorgtraject aangeboden om de kans op terugval te verkleinen.
 

Meer informatie

Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of  uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op onderstaande website

https://www.trimbos.nl/

of bekijk onderstaande filmpje op YouTube van 'Spuiten en slikken' over Cindy met haar verslaving of het filmpje over een gezin dat gaat afkicken. 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >