Burnout

Wat is een burnout?

Een burnout is een toestand van extreme vermoeidheid die optreedt na een langdurige overbelasting. Iemand met een burnout voelt zich ‘opgebrand’ en heeft geen energie meer. Zelfs de kleinste taken kunnen een grote opgave zijn. Omdat iemand met een burnout vaak al langere tijd over zijn grenzen heen gaat, duurt het vaak lang voor de diagnose wordt gesteld.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u een burnout hebt, komt alles tot stilstand. De dagelijkse routine als school of werk is niet langer meer vol te houden. U kunt zich heel somber en lusteloos voelen of voortdurend willen slapen. Ook fysieke reacties zoals duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen komen voor. Veel mensen met een burnout hebben daarnaast emotionele klachten als boosheid of schaamte. Ze zijn bijvoorbeeld boos op zichzelf of teleurgesteld in hun lichaam dat ze nu in de steek laat. Omdat u zo lang over uw grenzen bent gegaan, weet u niet meer goed hoe u die kunt aanvoelen.
 

Vaktherapie bij een burnout

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Door middel van gerichte oefeningen en werkvormen zal de vaktherapeut met u onderzoeken wat de langdurige overbelasting met u doet. Waar voelt u de spanning in uw lichaam? Op welke momenten en bij welke activiteiten kunt u nog ontspanning ervaren? De vaktherapeut zal veel aandacht besteden aan het leren herkennen van uw eigen grenzen. Hoe reageert u als iemand iets van u vraagt wat u te veel is? In werkstukken, muziekstukken of (rollen)speloefeningen kunt u de bijbehorende gevoelens van onmacht, boosheid en teleurstelling vormgeven. Ook kunt u praktisch oefenen met uw eigen grenzen bewaken. Zo kunt u het gevoel weer terugkrijgen dat u de regie heeft over uw eigen tijd en uw eigen leven.

Vaktherapie is daarnaast een behandelvorm die preventief kan worden ingezet.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie bij een burnout kan binnen een groep of individueel worden aangeboden, afhankelijk van de draagkracht van de patiënt en de behandelsetting. Het duurt gemiddeld 12 tot 30 sessies. Dit zijn doorgaans wekelijkse sessies van 60 tot 75 minuten.
 

Meer informatie

Herkent u zichzelf in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook het filmpje op YouTube over psychomotorische therapie bij het leren hanteren van grenzen.

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >