Wat is vaktherapie?
  1. Home

Eetstoornis

Wat is een eetstoornis?

De term eetstoornis is een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of Binge Eating Disorder. Iemand met een eetstoornis heeft een langdurig verstoorde verhouding tot eten en een ongezond eetpatroon, zoals excessief lijnen of eetbuien, soms afgewisseld met overgeven. Vaak is er sprake van een negatief of verstoord lichaamsbeeld. Een eetstoornis gaat vaak samen met perfectionisme en faalangst. In sommige gevallen is de oorzaak gelegen in nare of heftige gebeurtenissen in de gezinssituatie, maar dit is zeker niet altijd het geval.

 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als je een eetstoornis hebt, heeft dit meestal grote gevolgen voor het dagelijks leven. Je eetgedrag (zowel veel als weinig eten) kan leiden tot schaamte- of schuldgevoelens, waardoor je je liever terugtrekt bij het eten. Ook sociale situaties waarbij gegeten wordt, kunnen veel angst en afkeer oproepen. Dit kan ertoe leiden dat je in een isolement raakt.

Jouw eetpatroon kan er daarnaast voor zorgen dat je conditie en lichamelijke gezondheid sterk achteruit gaan. Je wordt zo in beslag genomen door je obsessie met (niet) eten, dat dit een ernstige belemmering kan vormen in jouw dagelijkse bezigheden.

 

Vaktherapie bij een eetstoornis

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal zich met name richten op de manier waarop jij jouw lichaam bekijkt, beoordeelt en beleeft en op de manier waarop je jouw emoties reguleert.

De vaktherapeut heeft veel aandacht voor jouw lichaamsbeleving: hoe kijk je naar jezelf, wat vind je niet mooi aan je lichaam en waar ben je tevreden over? Door middel van rollenspellen in dramatherapie, het maken van gipsafdrukken in beeldende therapie of het kijken in de spiegel naar lichaamsdelen die jij wel mooi vindt bij psychomotorische therapie leer je om het beeld in jouw hoofd te toetsen aan de realiteit.

Omdat eten in nauwe relatie staat tot emoties, zal de vaktherapeut samen met jou kijken naar andere manieren om je emoties te uiten dan door middel van eten of lijnen. Je leert jouw emoties te herkennen en te uiten op een adequate manier, door middel van muziek, beweging, beeldend werk of rollenspellen. Daarnaast kan de vaktherapeut met je stilstaan bij welke eisen jij aan jezelf stelt. Misschien vind je dat je alles perfect moet doen of overal de controle over moet houden. Met gerichte werkvormen kun je ervaren wat er gebeurt als je de controle probeert los te laten.

In psychomotore therapie kun je daarnaast ontdekken hoe je op een gezonde manier beweegt. Misschien is bewegen voor jou een drang die je jezelf oplegt of misschien heb je al te lang te weinig beweging. De psychomotore therapeut kan je laten ervaren hoe je een gezond bewegingspatroon ontwikkelt, waarbij plezier voorop staat. Bewegen in groepen vermindert het isolement en kan steun en herkenning geven. Zo kun je een nieuwe levensstijl ontwikkelen die je ook kunt volhouden als de behandeling beëindigd is.

 

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling bij eetstoornissen kan plaatsvinden in een kliniek, op ambulante basis of bij een zelfstandig gevestigde vaktherapeut. In de meeste gevallen is er sprake van een multidisciplinaire behandeling en heb je behalve vaktherapie nog andere vormen van behandeling.

Omdat de ernst van een eetstoornis erg kan verschillen, kan ook de behandelduur erg variëren. Als richtlijn kun je denken aan een behandelduur van 6 maanden.

 

Wanneer is vaktherapie niet geschikt?

Als jouw eetstoornis nog heel erg op de voorgrond staat, bijvoorbeeld als je ernstig ondergewicht hebt of vaak overgeeft, is vaktherapie nog niet geschikt voor je. Als eenmaal jouw gewicht weer meer op orde is, kun je een vaktherapeutische behandeling starten.

 

Meer informatie

Herken je jezelf of jouw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor je betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens het onderstaande filmpje over beeldende therapie bij eetstoornissen. 

Praktische informatie

Wil je meer weten over vaktherapie?
Lees meer

Vaktherapie en jouw ziektekostenverzekering

Lees meer