1. Home
  2. Eetstoornissen
  3. Eetstoornis

Eetstoornis

Wat is een eetstoornis?

De term eetstoornis is een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of Binge Eating Disorder. Iemand met een eetstoornis heeft een langdurig verstoorde verhouding tot eten en een ongezond eetpatroon, zoals excessief lijnen of eetbuien, soms afgewisseld met overgeven. Vaak is er sprake van een negatief of verstoord lichaamsbeeld. Een eetstoornis gaat vaak samen met perfectionisme en faalangst. In sommige gevallen is de oorzaak gelegen in nare of heftige gebeurtenissen in de gezinssituatie, maar dit is zeker niet altijd het geval.

 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u een eetstoornis heeft, heeft dit meestal grote gevolgen voor het dagelijks leven. Uw eetgedrag (zowel veel als weinig eten) kan leiden tot schaamte- of schuldgevoelens, waardoor u zich liever terugtrekt bij het eten. Ook sociale situaties waarbij gegeten wordt, kunnen veel angst en afkeer oproepen. Dit kan ertoe leiden dat u in een isolement raakt.

Uw eetpatroon kan er daarnaast voor zorgen dat uw conditie en lichamelijke gezondheid sterk achteruit gaan. U wordt zo in beslag genomen door uw obsessie met (niet) eten, dat dit een ernstige belemmering kan vormen in uw dagelijkse bezigheden.

 

Vaktherapie bij een eetstoornis

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal zich met name richten op de manier waarop u uw lichaam bekijkt, beoordeelt en beleeft en op de manier waarop u uw emoties reguleert.

De vaktherapeut heeft veel aandacht voor uw lichaamsbeleving: hoe kijkt u naar uzelf, wat vindt u niet mooi aan uw lichaam en waar bent u tevreden over? Door middel van rollenspellen in dramatherapie, maken van gipsafdrukken in beeldende therapie of het kijken in de spiegel naar lichaamsdelen die u wel mooi vindt bij psychomotore therapie leert u om het beeld in uw hoofd te toetsen aan de realiteit.

Omdat eten in nauwe relatie staat tot emoties, zal de vaktherapeut samen met u kijken naar andere manieren om uw emoties te uiten dan door middel van eten of lijnen. U leert uw emoties te herkennen en te uiten op een adequate manier, door middel van muziek, beweging, beeldend werk of rollenspellen. Daarnaast kan de vaktherapeut met u stilstaan bij welke eisen u aan uzelf stelt. Misschien vindt u dat u alles perfect moet doen of overal de controle over moet houden. Met gerichte werkvormen kunt u ervaren wat er gebeurt als u de controle probeert los te laten.

In psychomotore therapie kunt u daarnaast ontdekken hoe u op een gezonde manier beweegt. Misschien is bewegen voor u een drang die u zichzelf oplegt of misschien heeft u al te lang te weinig beweging. De psychomotore therapeut kan u laten ervaren hoe u een gezond bewegingspatroon ontwikkelt, waarbij plezier vooropstaat. Bewegen in groepen vermindert het isolement en kan steun en herkenning geven. Zo kunt u een nieuwe levensstijl ontwikkelen die u ook kunt volhouden als de behandeling beëindigd is.

 

Behandeltraject en werkwijze

Behandeling bij eetstoornissen kan plaatsvinden in een kliniek, op ambulante basis of bij een zelfstandig gevestigde vaktherapeut. In de meeste gevallen is er sprake van een multidisciplinaire behandeling en heeft u behalve vaktherapie nog andere vormen van behandeling.

Omdat de ernst van een eetstoornis erg kan verschillen, kan ook de behandelduur erg variëren. Als richtlijn kunt u denken aan een behandelduur van 6 maanden.

 

Wanneer is vaktherapie niet geschikt?

Als uw eetstoornis nog heel erg op de voorgrond staat, bijvoorbeeld als u ernstig ondergewicht heeft of vaak overgeeft, is vaktherapie nog niet geschikt voor u. Als eenmaal uw gewicht weer meer op orde is, kunt u een vaktherapeutische behandeling starten.

 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens het onderstaande filmpje over beeldende therapie bij eetstoornissen. 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >