Genderproblematiek

Wat is genderproblematiek?

Bij genderproblematiek heeft u het gevoel dat u in het verkeerde lichaam geboren bent. U bent bijvoorbeeld lichamelijk een man, maar u voelt zich vrouw, of andersom. Genderproblematiek kan zich al op jonge leeftijd uiten, maar kan zich ook later ontwikkelen, bijvoorbeeld in de puberteit. Sommige mensen met genderproblematiek hebben de behoefte om van geslacht te veranderen, maar dit is niet altijd het geval.

 

Gevolgen in het dagelijks leven

Als u genderproblematiek heeft, heeft u grote onvrede met uw lichaam. Uw gevoel van eigenwaarde kan hierdoor sterk verminderen. Het zijn van ‘man’ of ‘vrouw’ hangt in onze cultuur sterk samen met onze identiteit. Daardoor kunt u er last van hebben dat onze maatschappij sterk is gericht op een tweedeling tussen de geslachten. Van een man worden andere dingen verwacht dan van een vrouw, bijvoorbeeld in kleding, gedrag of interesses. U kunt het gevoel hebben dat u steeds moet kiezen of een leven moet leiden waarin u zich niet gelukkig voelt. Hierover spreken is niet altijd makkelijk. Dit kan leiden tot gevoelens van verwarring, somberheid of eenzaamheid.

 

Vaktherapie bij genderproblematiek

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal zich vooral richten op uw gevoel van eigenwaarde en identiteit. Door middel van gerichte opdrachten en werkvormen helpt de vaktherapeut u te onderzoeken wat van binnenuit bij u hoort en wat u van buitenaf wordt opgelegd. Daarbij spelen ook uw eigen normen en waarden een rol. Door middel van bijvoorbeeld beeldende werkstukken of rollenspellen kunt u leren om op een niet-veroordelende manier en met mildheid naar uzelf te kijken of uitdrukking te geven aan het verschil tussen de realiteit en uw wens. Door middel van psychomotorische therapie of danstherapie raakt u meer vertrouwd met uw eigen lichaam, leert u spanningen en andere lichaamssignalen te herkennen en hiernaar te luisteren en te handelen. Door middel van het luisteren naar of maken van muziek en/of liedteksten kunt u weer op een andere manier uiting geven aan gevoelens die gerelateerd zijn aan de genderproblematiek. Door deze werkvormen kan uw zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde groeien en de somberheid verminderen.

 

Behandeltraject en werkwijze

Omdat de aard en ernst van genderproblematiek erg kunnen verschillen, is er geen algemene richtlijn voor een behandeltraject te geven. Dit kan in overleg met de therapeut worden vastgesteld.

 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bijkijk ook eens de website van het Transgender Netwerk Nederland: https://www.transgenderinfo.nl/

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >