Hypochondrie

Wat is hypochondrie?

Hypochondrie (of ziektevrees) is een angststoornis. Als u hypochondrie hebt, denkt u steeds dat u ernstig ziek bent. Er zijn hier geen medische aanwijzingen voor te vinden. U bent erg gericht op signalen van uw lichaam en denkt bij gewone lichamelijke verschijnselen dat ze tekenen zijn van een ernstige ziekte. Ook als een arts een ziekte uitsluit, stelt dat u niet gerust.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Hypochondrie kan zulke ernstige vormen aannemen dat u wordt belemmerd in uw dagelijkse bezigheden zoals school of werk. Iedere kleine klacht kan de angst voeden dat u een ernstige ziekte hebt. Deze angst kan u totaal in beslag nemen en kan het dagelijks functioneren gaan overheersen. Het kan zelfs de oorzaak zijn van andere lichamelijke klachten zoals duizeligheid, hartkloppingen of benauwdheid.
 

Vaktherapie bij hypochondrie

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Door middel van gerichte oefeningen en werkvormen zal de vaktherapeut u helpen om de angst op een gecontroleerde manier te onderzoeken. Op welke momenten heeft u het meeste last van uw angst? Wat ervaart u als u zich angstig voelt? Hoeveel vertrouwen heeft u in uw lichaam? De lichamelijke reacties en gedachten die bij de angst horen worden verkend. U leert te herkennen welke processen de angst verergeren en welke alternatieven er zijn. Dat kunt u al doende ervaren. U krijgt de kans om nieuwe reacties op uw angst te ontwikkelen en te ervaren welk resultaat dit heeft.

De vaktherapeut zal u uitdagen om de vertrouwde en veilige patronen los te laten en te experimenteren met nieuw gedrag. In de vorm van werkstukken, muziekstukken of (rollen)speloefeningen kunt u de angst, emoties en gedachten vormgeven en op die manier beter onderzoeken en verwerken. U kunt ontdekken dat u flexibeler wordt en het vertrouwen in uzelf en uw lichaam groeit.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie bij hypochondrie kan zowel in individueel als in groepsvorm worden aangeboden. De keuze voor welke vorm is afhankelijk van de draagkracht van de patiënt en de behandelsetting. Het duurt gemiddeld 12 tot 30 sessies. Dit zijn doorgaans wekelijkse sessies van 60 tot 75 minuten. Vaktherapie bij hypochondrie wordt vaak gecombineerd met andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie. 

Herkent u zichzelf of uw kind in het bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.
 

Meer informatie

Bekijk ook eens het YouTube filmpje over hypochondrie. 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >