1. Home
  2. Psychische problematiek
  3. Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

Het syndroom van Gilles de la Tourette (kortweg Tourette) is een neuro-psychiatrische aandoening waarbij u last heeft van tics. Deze tics kunnen bestaan uit het maken van geluiden, het herhalen van woorden of zinnen, of uit het maken van plotselinge bewegingen. Ook gedachtentics komen voor: het dwangmatig herhalen van gedachten of bijvoorbeeld  het voortdurend bedenken van woorden met een bepaalde beginletter. Tourette ontstaat vaak al op jonge leeftijd en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De oorzaak ligt in de hersenen en Tourette is vooralsnog niet te genezen. Wel kunnen de symptomen verminderen doordat iemand leert om de tics tegen te gaan. Tourette komt relatief vaak voor in combinatie met andere aandoeningen, zoals ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum.

 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u Tourette heeft, zijn de gevolgen in het dagelijks leven groot. De tics zijn meestal niet te onderdrukken en zijn vaak opvallend van aard, zodat de omgeving hier veel van merkt. Door onbegrip van anderen kunnen anderen u afkeurend of veroordelend bejegenen. De omgeving kan denken dat u zich expres als stoorzender of ‘raar’ gedraagt. Hierdoor kunnen veel misverstanden ontstaan. Omdat de tics veelvuldig aanwezig zijn, kunt u er haast niet aan ontsnappen. Zowel het uitvoeren van de tics als het proberen te onderdrukken daarvan, kost u de hele dag door veel energie.

 

Vaktherapie bij Gilles de la Tourette

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut kijkt samen met u naar de momenten waarop de tics het hevigst zijn. Wat gebeurt er op dat moment met uw lijf? Waar ervaart u spanning? Welke gedachten heeft u? Welke emotie staat op de voorgrond? U gaat merken op welke manier uw gedachten, uw handelingen en uw emoties met elkaar samenhangen en dat u hier invloed op kunt uitoefenen. In rollenspellen of andere speloefeningen kunt u oefenen met andere manieren van reageren als de spanning hoog oploopt. Ook kan het focussen op een bepaalde taak, zoals het maken van muziek of door geconcentreerd te bewegen, ervoor zorgen dat de tics minder op de voorgrond staan. Omdat Tourette niet te genezen is, zullen de tics niet helemaal verdwijnen, maar u kunt wel een alternatieve manier van uiten vinden die voor uzelf of voor uw omgeving minder belastend is. Op deze manier ervaart u toch enige controle over uw tics.

Naast het vinden van alternatieven voor de tics is in de vaktherapie aandacht voor het accepteren van uw aandoening. In plaats van te vechten tegen uw tics, kunt u anders leren denken over Tourette, waardoor uw zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroot worden. Tourette wordt hierdoor een minder groot probleem voor uzelf.

 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie bij Tourette kan individueel of in groepen gegeven worden. In sommige gevallen is de therapie ambulant, maar ook in een (dag)kliniek is dit mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat u het aangeleerde nieuwe gedrag ook in de thuissituatie kunt toepassen, werkt de vaktherapeut vaak met opdrachten die u thuis kunt oefenen of met zelf-evaluatielijsten. Omdat iedere tic weer anders is, zal de therapeut oefeningen op maat voor u aanbieden.

 

Meer informatie

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens de website van de Stichting Gilles de la Tourette: https://tourette.nl/

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >