1. Home
  2. Omgaan met beperking of...
  3. Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-Aangeboren Hersenletsel (ook wel NAH genoemd) betreft schade aan de hersenen als gevolg van een ziekte of ongeval. NAH veroorzaakt blijvende klachten op het gebied van lichamelijk functioneren, gedragsverandering en verstoring van verschillende hersenfuncties. Zo kunt u spraak-taalproblemen krijgen, stemmingswisselingen of verminderde concentratie of geheugen. De gevolgen kunnen ook ontstaan door drugs- en alcoholgebruik. Onder andere dementie, Parkinson of diabetes kunnen de oorzaak zijn van een beroerte met blijvende gevolgen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

De dagelijkse gevolgen zijn per individu verschillend, omdat er een grote variatie is in de restverschijnselen die iemand ervaart. Het uitvallen van arm- of beenfunctie is zichtbaarder dan de verandering in persoonlijkheid, woordvindproblemen, concentratievermogen en emoties. In het dagelijks leven zullen mensen moeten leren omgaan met hun fysieke en/of geestelijke veranderde mogelijkheden. Dit kan depressie in de hand werken en onzekerheid in het eigen kunnen.

Patiënten kunnen prikkelbaarder worden en daardoor sneller ruzie krijgen of emotionele vervlakking kan leiden tot moeizamere sociale contacten. Een patiënt kan wel of geen ziekte-inzicht hebben, met als gevolg dat er communicatieproblemen met de omgeving kunnen ontstaan. Vergeetachtigheid, vermindering van initiatief en vertraagd denken worden ook genoemd.
 

Vaktherapie bij niet-aangeboren hersenletsel

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Vaktherapie kan u helpen bij het uiten en verwerken van de ervaringen en de rouw om de vaardigheden die u verloren hebt. In vaktherapie kan er zonder of met weinig woorden gecommuniceerd worden.

Door middel van gerichte oefeningen en opdrachten op het gebied van spel, muziek of creatieve middelen sluit de vaktherapeut aan bij wat u nog wel kunt. Zo doet u nieuwe ervaringen op en onderzoekt u de eigen vormgeving en de persoonlijke zingeving. Uw eigen autonomie en zelfstandigheid worden vergroot. Ook kunt u vooruitkijken naar een toekomst die er misschien anders uitziet dan u verwacht had.

Dit alles helpt om de rouwverwerking beter te laten verlopen, depressieve gedachten te verminderen en dat u plezier en competitie ervaart. Dit kan leiden tot het nemen van meer initiatief en een vergroot duurzaam dagelijks welzijn.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie kan in zorginstellingen, op dagbehandelingen en aan huis gegeven worden. Het behandeltraject kan bestaan uit een groepsaanbod, individueel binnen de groep of individuele therapie.

Wekelijkse therapie zorgt voor weekritme en gewenning, waardoor het proces op gang kan komen. De rol van de vaktherapeut is in eerste instantie gericht op het verleiden tot deelname door het creëren van een gevoel van veiligheid en het wegnemen van stress. Hierdoor kan een patiënt beter functioneren. In de beginfase kan rouwverwerking een thema zijn. Een later tijdstip in het hersteltraject vraagt om andere werkwijzen. Over het algemeen geeft de vaktherapeut bevestiging, aandacht, aanmoediging, vertrouwen en ondersteuning.

Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Als het trauma nog te kort geleden is ontstaan en de omvang van de herstelmogelijkheden nog niet helder in beeld zijn, is vaktherapie (nog) niet geschikt. 
 

Meer informatie

Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Herkent u zichzelf of een naaste in het bovenstaande? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijkt u ook eens op de volgende websites voor meer informatie:

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >