Wat is vaktherapie?
  1. Home

Niet-aangeboren hersenletsel

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel (ook wel NAH genoemd) betreft schade aan de hersenen als gevolg van een ziekte of ongeval. NAH veroorzaakt blijvende klachten op het gebied van lichamelijk functioneren, gedragsverandering en verstoring van verschillende hersenfuncties. Zo kun je spraak-taalproblemen krijgen, stemmingswisselingen of verminderde concentratie of geheugen. De gevolgen kunnen ook ontstaan door drugs- en alcoholgebruik. Onder andere dementie, Parkinson of diabetes kunnen de oorzaak zijn van een beroerte met blijvende gevolgen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

De dagelijkse gevolgen zijn per individu verschillend, omdat er een grote variatie is in de restverschijnselen die iemand ervaart. Het uitvallen van arm- of beenfunctie is zichtbaarder dan de verandering in persoonlijkheid, woordvindproblemen, concentratievermogen en emoties. In het dagelijks leven zullen mensen moeten leren omgaan met hun fysieke of geestelijke veranderde mogelijkheden. Dit kan depressie in de hand werken en onzekerheid in het eigen kunnen. Patiënten kunnen prikkelbaarder worden en daardoor sneller ruzie krijgen of emotionele vervlakking kan leiden tot moeizamere sociale contacten. Een patiënt kan wel of geen ziekte-inzicht hebben, met als gevolg dat er communicatieproblemen met de omgeving kunnen ontstaan. Vergeetachtigheid, vermindering van initiatief en vertraagd denken worden ook genoemd.
 

Vaktherapie bij niet-aangeboren hersenletsel

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Vaktherapie kan je helpen bij het uiten en verwerken van de ervaringen en de rouw om de vaardigheden die je verloren hebt.

In vaktherapie kan er zonder of met weinig woorden gecommuniceerd worden. Door middel van gerichte oefeningen en opdrachten op het gebied van spel, muziek of creatieve middelen sluit de vaktherapeut aan bij wat jij kunt. Zo doe je nieuwe ervaringen op en onderzoek je de eigen vormgeving en de persoonlijke zingeving. Jouw eigen autonomie en zelfstandigheid worden vergroot. Ook kun je vooruitkijken naar een toekomst die er misschien anders uitziet dan je verwacht had. Dit alles helpt om de rouwverwerking beter te laten verlopen, depressieve gedachten te verminderen en dat je plezier en competitie ervaart. Dit kan leiden tot het nemen van meer initiatief en een vergroot duurzaam dagelijks welzijn.
 

Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie kan in zorginstellingen, op dagbehandelingen en aan huis gegeven worden. Het behandeltraject kan bestaan uit een groepsaanbod, individueel binnen de groep of individuele therapie. Wekelijkse therapie zorgt voor weekritme en gewenning, waardoor het proces op gang kan komen. 

De rol van de vaktherapeut is in eerste instantie gericht op het verleiden tot deelname door het creëren van een gevoel van veiligheid en het wegnemen van stress. Hierdoor kan een patiënt beter functioneren. In de beginfase kan rouwverwerking een thema zijn. Een later tijdstip in het hersteltraject vraagt om andere werkwijzen. Over het algemeen geeft de vaktherapeut bevestiging, aandacht, aanmoediging, vertrouwen en ondersteuning.

Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Als het trauma nog te kort geleden is ontstaan en de omvang van de herstelmogelijkheden nog niet helder in beeld zijn, is vaktherapie (nog) niet geschikt. 
 

Meer informatie

Kan vaktherapie iets voor jou betekenen? Herken jij jezelf of een naaste in het bovenstaande? Zoek hier een vaktherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijk ook eens op de volgende websites voor meer informatie:

Praktische informatie

Wil je meer weten over vaktherapie?
Lees meer

Vaktherapie en jouw ziektekostenverzekering

Lees meer