1. Home
  2. Ingrijpende...
  3. Rouw en verlies

Rouw en verlies

Wat is rouw en verlies?

Iedereen wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met rouw en verlies. Mensen overlijden,  relaties worden beëindigd, kinderen gaan het huis uit of de gezondheid gaat achteruit. Rouw en verlies horen bij het leven en het is normaal dat u daardoor uit uw evenwicht bent. Naast verdriet kan rouw ook gevoelens van pijn, somberheid, angst, onzekerheid of woede met zich meebrengen. Ook lichamelijke klachten zoals een uitgeput gevoel, buikpijn of hoofdpijn kunnen met rouw gepaard gaan. Rouw is een persoonlijk proces dat iedereen op zijn eigen manier zal moeten doorstaan.

Het kan ook voorkomen dat u merkt dat u als het ware vast blijft zitten in de rouw. Ook na langere tijd draait uw hele leven nog om het verlies, kunt u het verlies niet accepteren en kunt u de draad van het normale leven niet meer oppakken. In dat geval spreken we van gestagneerde rouw.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u rouwt, staat het normale leven even stil. Al uw aandacht gaat uit naar het verlies en naar de emoties die dit met zich meebrengt. U zult een nieuw evenwicht moeten vinden in de inrichting van uw leven. In het begin ervaart u misschien veel steun van uw omgeving, maar na een tijdje kan de aandacht van anderen voor uw verdriet verdwijnen, terwijl u er nog middenin zit. Ook kunnen mensen om u heen na een bepaalde periode vinden dat ‘het lang genoeg heeft geduurd’ en erop aandringen dat u bepaalde taken weer op zich neemt, terwijl u zich hiertoe nog niet in staat acht.

Misschien heeft u zelf het gevoel dat de rouw geen invloed mag hebben op uw dagelijks leven: u probeert uit alle macht de dagelijkse routine van werk, gezin en andere taken door te laten gaan. Daardoor kunt u zichzelf uitputten, waardoor de dagelijkse taken nog minder goed lukken. Bij gestagneerde rouw kunt u merken dat uw gedachten in kringetjes ronddraaien. Misschien maakt u zichzelf verwijten of blijft u bedenken hoe u het verlies had kunnen voorzien of had kunnen voorkomen.


Vaktherapie bij rouw en verlies

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Het is niet altijd makkelijk om te praten over een verlies of over de vaak tegenstrijdige gevoelens die dit met zich meebrengt. In vaktherapie kunt u op uw eigen manier uitdrukking geven aan uw persoonlijke rouwproces. Zo kan muziek een belangrijk middel zijn om herinneringen op te halen. Door middel van beeldende werkvormen kunnen emoties tastbaar en zichtbaar worden gemaakt. Ook is het mogelijk om een monumentje voor een overledene te maken of een werkstuk dat troost biedt. U kunt de overledene nog ‘toespreken’ en onaffe zaken afronden, bijvoorbeeld door het schrijven van een laatste brief of in een rollenspel. De vaktherapeut besteedt veel aandacht aan de manieren die u zelf kunt inzetten om u troost, verlichting en steun te bieden. Op die manier kunt u wat u in de therapie maakt of ervaart, ook thuis herhalen en toepassen.


Behandeltraject en werkwijze

Hoewel rouw een persoonlijk proces is, kan vaktherapie bij rouw heel goed in een groep worden gegeven. Het lotgenotencontact wordt vaak als zeer waardevol ervaren. Vaak wordt vaktherapie bij rouw in een open groep gegeven, waarbij deelnemers op elk moment kunnen instromen en afscheid nemen als ze weer op eigen kracht verder kunnen. Maar ook individuele behandeling bij rouw is mogelijk. Een behandeltraject varieert van enkele maanden tot een jaar.


Meer informatie

Herkent u zichzelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijkt u ook eens op de volgende website: http://www.steunbijverlies.nl/

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >