Schizofrenie

Wat is Schizofrenie?

Schizofrenie is een ziektebeeld dat pas over langere tijd kan worden vastgesteld. Als iemand regelmatig last heeft van psychoses, kan de diagnose schizofrenie worden gesteld. De ernst van de symptomen is sterk wisselend. Schizofrenie kan gepaard gaan met depressies, manische perioden of angstklachten.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Iemand met schizofrenie ervaart vaak grote gevolgen van zijn ziekte in het dagelijks leven. Het sociale en maatschappelijke leven loopt vaak vast, omdat de dagelijkse bezigheden als school, werk en zelfverzorging niet goed meer lukken. Ook kan iemand door een psychose zichzelf erg verwaarlozen, zowel wat eten betreft als de verzorging van zijn lichaam en zijn woning. 

Psychotische mensen kunnen door hun verwardheid en afwijkende levenspatroon overlast veroorzaken of agressief worden. Sommige patiënten met een psychose verwonden zichzelf of vertonen zelfmoordneigingen. Omdat bij schizofrenie de psychoses elkaar opvolgen, is het belangrijk dat iemand permanent medicatie blijft slikken om de kans op terugval te verkleinen.
 

Vaktherapie bij schizofrenie

Als de diagnose schizofrenie is gesteld en medicatie is ingezet, kan vaktherapie van grote betekenis zijn. De behandeling en begeleiding richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van een psychose en het voorkomen van een volgende psychose. In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. U leert weer opnieuw contact met uzelf en de omgeving te maken. Vooral na een psychose is het belangrijk om het contact met de realiteit weer te herstellen. 

Plezier ervaren, een creatief proces ingaan, muziek beleven of dansen zijn activiteiten die bij vaktherapie zorgen voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de verbetering van kwaliteit van leven. 

Specifieke therapiedoelen kunnen zijn:

  • Leren in het lichaam te komen en te blijven
  • Verbetering van sociale contacten
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Rust leren inbouwen in het dagelijks leven
  • Helderheid krijgen in onoverzichtelijke situaties
  • Dagritme bewaken
     

Behandeltraject en werkwijze

Bij de start van een behandeling zal de vaktherapeut veel aandacht schenken aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met u. Daarnaast zorgt de vaktherapeut voor een omgeving waar u zich veilig en op uw gemak voelt. Het is belangrijk dat u tijd krijgt om vertrouwd te raken met de werkvormen en de omgang met de materialen.

Vaktherapie wordt zowel individueel als in groepen aangeboden. Vaak start een behandeling individueel. In een later stadium kan de behandeling overgaan op groepstherapie. De ervaringsverhalen van anderen kunnen van meerwaarde zijn. Er kan weinig gezegd worden over de behandelduur. Dit is per persoon verschillend en afhankelijk van de ernst en de klachten van de ziekte.

Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Tijdens een psychose is vaktherapie tijdelijk niet geïndiceerd. Hier is sprake van wanneer iemand het onderscheid tussen wanen en realiteit niet goed kan maken en daardoor ernstig verward of angstig is. Na de psychose kan de vaktherapie worden hervat.
 

Meer informatie 

Herkent u zichzelf of uw kind in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.
 
Op de website van Psychosenet kunt u meer lezen over schizofrenie.
 
Bekijk ook eens dit filmpje op YouTube over schizofrenie. 
 
 
 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >