SOLK

Wat is SOLK?

SOLK is een afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten. In het geval van SOLK heeft u last van lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waar een arts geen medische oorzaak voor kan vinden. U kunt hierbij denken aan langdurige vermoeidheid, darmklachten, hoofdpijn of spier- en bindweefselklachten. De lichamelijke klachten kunnen ook samenvallen met psychische klachten als een depressie of een angststoornis.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u last heeft van SOLK, kan dit grote gevolgen hebben in uw dagelijkse functioneren. Ook al is er geen medische oorzaak voor gevonden, uw klachten zijn wel degelijk aanwezig en kunnen een behoorlijke impact hebben. U kunt er onzeker, moe, prikkelbaar of gefrustreerd van raken. Doordat u zich zorgen maakt over uw fysieke gezondheid, heeft dit invloed op uw verwachtingen over wat u nog wel en niet kunt. Misschien bent u geneigd om sociale of sportieve activiteiten te mijden omdat u verwacht dat dit extra klachten op zal leveren. Dat kan tot gevolg hebben dat uw conditie achteruit gaat, u zich nog minder fit voelt en dat uw sociale contacten verminderen. In het geval van ernstige klachten is het ook mogelijk dat u uw werk minder of niet meer kunt doen.


Vaktherapie bij SOLK

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. De vaktherapeut zal eerst met u inventariseren wat uw belangrijkste klachten zijn. Daarbij is veel aandacht voor de vraag: wat lukt er nog wel?

Daarna gaat u met gerichte oefeningen en opdrachten aan de slag. Veel mensen met SOLK zijn hun lichaam langzamerhand als vijand gaan zien: het laat hen in de steek en belemmert ze in hun dagelijkse bezigheden. De vaktherapeut richt zich op de manier waarop uw gedachten, verwachtingen, uw gevoelens en uw lichaam elkaar beïnvloeden. Waar voelt u precies uw pijn? En op welke momenten voelt u die? Welke gedachten en verwachtingen komen dan bij u naar boven? In bewegingsoefeningen kunt u (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of uw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die u ervaart bij het doen van een oefening. Als uw gedachten over uw lichaam veranderen, kunt u merken dat u anders reageert op de pijn, of dat de pijn beter te verdragen is. De klachten krijgen minder grip op u en u krijgt meer het gevoel dat u zelf de regie heeft.

Niet alleen sport en beweging kunnen worden ingezet. Ook opdrachten op het gebied van muziek, beeldende vorming of drama kunnen u helpen om te onderzoeken welke emoties en gedachten uw lichamelijk klachten bij u oproepen. Misschien voelt u zich moedeloos, gefrustreerd, angstig, boos of verdrietig. Het symboliseren van deze gevoelens en gedachten in een muziekstuk, beeldend werkstuk of scène maakt dat u er op een andere manier naar kunt kijken. Zo kunt u ervaren dat u niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat u er ook controle over kunt uitoefenen.

De vaktherapeut zal veel aandacht schenken aan uw persoonlijke proces en uw eigen grenzen. Samen met u kijkt de therapeut hoe u dat wat u in de therapie leert en ervaart, ook in uw dagelijks leven kan gaan toepassen.


Behandeltraject en werkwijze

Een behandeling van SOLK kan op verschillende momenten en in verschillende behandelsettings starten:

  • Preventief of bij geringe klachten bij de eerstelijns zorg of een zelfstandig gevestigd vaktherapeut
  • In ggz-instellingen als onderdeel van psychische zorg, maar ook in de diagnostische fase
  • In de revalidatie als onderdeel van een psychomedisch team

 

Behandeling kan zowel individueel, als in groepen worden gegeven. Het contact met lotgenoten wordt doorgaans als waardevol ervaren. Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten, zal een behandeling variëren van een paar maanden tot een jaar.


Meer informatie

Herkent u zichzelf, uw kind of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Kijkt u ook eens op de volgende website over SOLK: http://www.solk.nl/solk-in-het-kort/ of bekijk het volgende filmpje: 

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >